Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí

Organizovaná tělovýchova ve Staré Vsi nad Ondřejnicí má bohatou, více než 100 let trvající historii. O její rozvoj se přičinily postupně vznikající jednoty počínaje spolkem Sokol, na nějž v polistopadové době navázala i dnešní organizace s názvemTJ Stará Ves nad Ondřejnicí. Ta v současné době rozvíjí činnost v několika oddílech rekreační tělovýchovy i výkonnostního sportu. Velkou diváckou přízeň si po desetiletí udržuje typicky český sport – národní házená. Utkání „A“ týmu mužů mívají často bouřlivou atmosféru, rozhodčí většinou nemají svou úlohu zrovna snadnou. Snad každý občan v dřívějšku prošel některým házenkářským družstvem, a tak každý hře (více či méně) rozumí a dává to najevo.

Vedle házené si v posledních letech udržují nebo získávají pozice futsal (Sakrovec Stará Ves), florbal (TJ Vosy Stará Ves n/O), stolní tenis, badminton, cyklistika, volejbal a lední hokej (HC Bobři, Rybníkáři). Ženské složky se věnují aerobiku, józe a v poslední době i cvičení pilates, břišním tancům a módní zumbě. Všechny složky využívají areál, tvořený krytou halou, nově rekonstruovaným polyfunkčním sálkem a venkovním hřištěm s umělým povrchem.

Od roku 2002 se oživuje také sportovní a společenská činnost znovuobnovené organizace - Tělocvičné jednoty Sokol Košatka. V její správě je areál, nově vybudovaný v roce 2010, zahrnující hřiště s umělou trávou, dětské hřiště a šatny se sociálním zařízením.

Sportovní činnosti se – byť v menší míře nebo okrajově – věnují také další místní spolky a organizace: Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí (extraliga v požárním útoku, pohárové soutěže), Sbor dobrovolných hasičů v Košatce(pohárové soutěže), dětská organizace Kondor (turistické zájezdy po republice i sousedních zemích), diecézní středisko mládeže (turistika), na svých letních táborech se rozvoji sportovních dovedností věnují Kondor, národopisný souborOndřejnica i diecézní středisko mládeže.

Výbor TJ:

Předseda: Ing. Dvořák Dalibor

Místopředseda: Hýlová Eva

Členové výboru:

Mgr. Chvostková Zdenka

Bc. Čech Martin

Horkel Rostislav

Hynečková Eva

Kříž Rudolf

Merta Tomáš

Mgr. Pavlosek Vladimír

Sýkora Oldřich

Bc. Hynečková Karin

Straňánek Petr

MVDr. Rohelová Jitka